Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa Pracowników Przemysłu Cukrowniczego
ul. Rozbrat 34/36 lok. 1, 00-429 Warszawa
telefon/fax: (22) 6288046
Telefony:

692 896 796 – Teresa Jarmołowska, gospodyni budynków

796 439 899 – Ewa Turek, administratorka Spółdzielni

798 377 833 – Joanna Tomaszkiewicz, prezes Zarządu

e-mail: administracja@rozbrat.com.pl

sbm.cukrownicza@wp.pl

Zarząd:
Joanna Tomaszkiewicz – Prezes Zarządu
e-mail: jtomaszkiewicz@rozbrat.com.pl

Piotr Jakubiak – Wiceprezes Zarządu
e-mail: pjakubiak@rozbrat.com.pl

Joanna Zaczek  – Członek Zarządu
e-mail: jzaczek@rozbrat.com.pl

Rada Nadzorcza:

Aleksandra Jaworska-Surma – przewodnicząca RN

Łukasz Mazurkiewicz – wiceprzewodniczący RN

Maria Lewandowska

Maria Magdalena Wojnarowska

Tomasz Bryła

Kontakt z Radą Nadzorczą:

sbm.cukrownicza@wp.pl

administracja@rozbrat.com.pl