Dofinansowania ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

W czasie II wojny światowej frontowe części budynków przy ul. Rozbrat 32 oraz Rozbrat 34/36 zostały zniszczone w wyniku bombardowań. W trakcie pospiesznej powojennej odbudowy zaniechano odtwarzania narożnych kopuł, zmieniono nachylenie dachu budynku Rozbrat 32 na mniejsze oraz zastąpiono oryginalną dachówkę ceramiczną pokryciem z blachy ocynkowanej. Zachwiało to proporcje i symetrię pierwotnego układu budynków. Celem prowadzonej inwestycji jest podniesienie dachu budynku Rozbrat 32 i dostosowanie jego geometrii do sąsiedniego budynku Rozbrat 34/36, pokrycie dachu dachówką ceramiczną oraz odtworzenie kopuł narożnych w obu budynkach, co przywróci elewacji oryginalny wygląd sprzed II wojny światowej.

Przed inwestycją

Po zakończeniu I etapu

Po zakończeniu inwestycji