Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa Pracowników Przemysłu Cukrowniczego
ul. Rozbrat 34/36 lok. 1, 00-429 Warszawa

telefon/fax: (22) 6288046
Telefony:

692 896 796 – Teresa Jarmołowska, gospodyni budynków

796 439 899 – Ewa Turek, administratorka Spółdzielni

798 377 833 – Sławomir Wojnarowski, prezes Zarządu

Zarząd:
Sławomir Wojnarowski – Prezes Zarządu
e-mail:  sbm.cukrownicza@wp.pl

Piotr Jakubiak – Wiceprezes Zarządu
e-mail: pjakubiak@rozbrat.com.pl

Paweł Wideł – Członek Zarządu
e-mail: pwidel@rozbrat.com.pl

Rada Nadzorcza:

Tomasz Bryła

Marek Kwiecień

Łukasz Mazurkiewicz

Krystyna Różycka

Piotr Surma

Kontakt z Radą Nadzorczą:

radanadzorcza@rozbrat.com.pl

sbm.cukrownicza@wp.pl

administracja@rozbrat.com.pl